PLUĆA NA UDARU

Disanje je životno važan proces, a pluća jedan od najugroženijih organa jer imaju najviše kontakta s kisikom, okolišnim onečišćenjima u vidu prašine, ispušnih plinova, cigaretnog dima itd. I starenje doprinosi padu funkcija pluća. Ovo propadanje dovodi do značajnog smanjenja kvalitete života pa se sve brojnija populacija suočava s bolestima kao što su astma, bronhitis i KOPB. Upravo tijekom virusnih infekcija, poput COVID-19 ili ostalih virusa gripe, plućni su se bolesnici pokazali kao posebno ugrožena skupina stanovništva.

RESVERATROL


U zadnje vrijeme mnoga se istraživanja usmjeravaju upravo na ovaj problem s ciljem utvrđivanja može li se nakupljanje degenerativnih promjena povezanih s godinama, usporiti primjenom biljnih polifenolnih tvari, među kojima je i resveratrol. Resveratrol je polifenolni spoj iz pokožice crnog grožđa i nekih biljaka koji ima protuupalni, antioksidacijski, metabolički i kardioprotektivni potencijal. Smatra se, prema istraživanjima, da resveratrol može poboljšati stanje tkiva pluća i izvan plućnog tkiva kod kroničnih upalnih bolesti pluća. Različiti prijavljeni eksperimentalni modeli dosljedno pokazuju korisne učinke resveratrola na upalne procese i markere oksidativnog stresa u plućima. Međutim, do sada nisu dostupne kliničke studije o dokazu koncepcije koje bi potvrdile ove rezultate u kliničkom okruženju. Jedan od prepoznatih mehanizama djelovanja resveratrola je njegov utjecaj na sirtuin1, enzim koji potiče opstanak stanica i povezuju ga s produljenjem života i dugovječnošću. Zato se na resveratrol često gleda kao opće koristan spoj za produljenje života stanica, tkiva i organizma u cjelini. Sirtuin1 utječe na metabolizam mitohondrija čime se potiče stvaranje energije kao preduvjet za obnovu funkcije pluća/srca/mišića, što je od iznimnog značaja kod bolesnika s kroničnim plućnim bolestima. Nadalje, aktivacija SIRT1 može potaknuti procese koji reguliraju autofagiju – proces kojim se tijelo rješava nepotrebnih i istrošenih organela i proteina putem razgradnje u lizosomima, te se ovo samočišćenje povećava i u plućima i u skeletnim mišićima bolesnika s KOPB-om. Kod aktivnih i pasivnih pušaća, dugotrajna izloženost dimu cigareta uzrokuje trajne oksidacijske poremećaje u strukturi i funkciji mitohondrija u epitelnim stanicama ljudskog bronha. Ova disfunkcija mitohondrija također je uključena u patogenezu upalnih plućnih bolesti (astma, KOPB). Pokazalo se da resveratrol smanjuje oksidativni stres izazvan dimom cigarete u stanicama ljudskog epitela pluća, moguće posredovano enzimom SIRT1

KOENZIM Q10


Osim resveratrola, još se jedna tvar, koju inače naš organizam sam proizvodi, pokazala značajnom u zaštiti od oksidativnih oštećenja u plućima – koenzim Q10. Istraživanja ukazuju na povezanost niske razine CoQ10 kod bolesnika koji boluju od astme i kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Neke studije pokazuju da nakon dodavanja CoQ10 dolazi do poboljšanja u izvedbi vježbi i izdržljivosti (bolja mišićna funkcija, smanjeno nastajanje mliječne kiseline) kod osoba koje pate od KOPB-a, a rezultat bolje oksigenacije tkiva je i bolji rad srca. Gvozdjáková i sur. (1) proveli su unakrsno, randomizirano kliničko istraživanje s 41 bolesnikom s bronhijalnom astmom (13 muškaraca, 28 žena), u dobi od 25-50 godina. Svi su bolesnici patili od kronične blage do umjerene astme. Podaci istraživanja pokazuju da pacijenti s bronhijalnom astmom imaju nisku koncentraciju CoQ10 u plazmi, što može pridonijeti njihovoj antioksidacijskoj
neravnoteži i oksidativnom stresu. Primijećena je i manja potrebaza kortikosteroidima nakon dodavanja antioksidansa, što ukazuje da primjena CoQ10 pridonosi smanjenju potencijalnih štetnih učinaka lijekova i smanjenju oksidativnog stresa.

Drugo istraživanje provedeno je 2002. na 56 osoba u dobi od 19 do 72 godine koji pate od alergijske astme (2), akontrolnu skupinu činilo je 25 zdravih dobrovoljaca. Cilj studije bio je procijeniti razinu koenzima Q10, alfa-tokoferola i beta-karotena i u plazmi i u cijeloj krvi, te malondialdehida (MDA) u plazmi astmatičara. Koncentracije CoQ10 i vitamina E značajno su bile smanjene i u plazmi i u cijeloj krvi u usporedbi s zdravim dobrovoljcima. Rezultat sugerira moguću ulogu smanjene razine koenzima Q10 u oksidativnoj neravnoteži (oksidativni stres) u skupini astmatičara što opravdava njegovu suplementaciju.